Videoforum 14-15.11 2015

I ”Mitt-i-stan huset” i Närpes.

 

Program:

Lördag:

09.00- Ankomst.

09.30 Öppning av forumet.

09.35 Screening av videobidragen med juryn.

            Årets jury Bengt Klemets (redaktör),  Jessica Morney (kulturredaktör)

            och Louise Bergman (redaktör).

12.00 Lunch.

13.00 Teknisk kartläggning av dagens lokal-TV stationer.

           Thomas Holm informerar.

13.15 Lokal-TV på nya plattformar, streaming och tillgänglighet på internet  

          samt digitalt arkiv på nätet.

           -Thomas Holm och Mikael Lukkarila.

15.00 Kaffe

15.30 Screening av videobidragen med juryn.

          Årets jury Bengt Klemets (redaktör),  Jessica Morney (kulturredaktör)

            och Louise Bergman (redaktör).

17.00 Studiebesök i När-TV:s studio. Bl.a om hemsidor, sändningar på nätet.

18.00 Middag.

19.00 Prisutdelning av Nygrenska Videopriset och årets Kalle statyett.

           -Screening av vinnarbidragen (juryn). 

20.00 Video-Sauna och fri samvaro.

     

Söndag:

8.30   Frukost

9.30   Förbundets årsmöte.

11.00 Filmförevisning i Frans Henriksonssalen. Dramaturgiskt berättande,

12.00 Lunch

13.00 Fjärrmanövrerade kameror.  

            -Att direktsända fullmäktige med en persons bemanning men med tre             

            kameror. Förevisning i stadshuset, Jan-Erik Widjeskog.

14.00 Studiebesök vid Frank Mangs centers tv-studio.  

          -Alexander Store, verksamhetsledare Krs-TV.

15.00 Kaffe och avslutning.

Deltagaravgift för medlemmar 70 € inkl. mat och övernatting i dubbelrum.

Anmälan till Maria Launonen tel.nr 0500-163732.

Arr.Förbundet Finlandsvensk Lokal-TV rf med stöd av Svenska Kulturfonden och Nygrenska stiftelsen.